EES projektiga seotud korduvad küsimused

Mis on EES projekt?

“Edukas ja ettevõtlik Saaremaa” ehk EES on Saarte Koostöökogu (SKK)  ja Saare Arenduskeskuse (SAK) ühisprojekt Saaremaa ettevõtete ärikasvu toetamiseks.

SKK on Saaremaa ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on Saaremaa elanike toimetulekuvõime tagamine.

SAK on maakondlike arenduskeskuste võrgustikku kuuluv organisatsioon, mille eesmärk on ettevõtluse ja regionaalse arengu toetamine eelkõige Saare maakonnas.

Kellele on EES projekt mõeldud?

EES projekt on mõeldud Saare maakonnas registreeritud ettevõttele (nii äriühingud, ettevõtjate ühendused kui ka mittetulunduslikud organisatsioonid), kes soovivad oma tegevust arendada, kuid ei saa iseseisvalt jagu arengutakistusest.

Mis kasu saab projektiga liitumisest?

EES projekti näol on tegemist omalaadse ärikasvu kiirendi projektiga, mille jooksul saavad projektis osalejad teha läbi  just neile vajaliku ärikasvu tsükli.

Projekti metoodika põhineb ärikasvu mudelil, mis näeb ette arendustegevusi läbi lühikeste tsüklite (1 kalendrikuu). Peale seda, kui ettevõtja on projekti liikmeks arvatud ning tema ärikasvu piirangud on tuvastatud, seatakse konkreetne fookus ning kirjeldatakse samm-sammult tegevused, mida tuleb läbi viia lühiajalistes perioodides.

Projektis osalejaid nõustavad terve projekti jooksul SKK ning SAK poolt hoolikalt valitud ärikasvu konsultandid, kes vajadusel aitavad ettevõttel ka ärikasvuks vajalikke tegevusi läbi viia.

Kui kaua EES projekt kestab?

EES projekt viiake ellu ajavahemikul Juuni 2019 – Juuni 2021. Projekti periood jaguneb kvartaalseteks tsükliteks, milles sisalduvad individuaalse nõustamise tegevused ning grupinõustamise tegevused. Iga kvartaalse perioodi lõpus tehakse tehtud tegevustest vahekokkuvõtted.

Kuidas minu ettevõte saab EES projektis osaleda?

Projektiga liitumine om avatud 14.10.2019 – 14.11.2019.

Projektiga liitumiseks on vajalik eelküsitluses osalemine. Otsus selle kohta, missugused ettevõted kaasatakse ärikasvu toetusprogrammi, tehakse SAK ja SKK poolt määratud ekspertide komisjoni poolt. Komisjoni juhiks on SKK tegevjuht Koit Kelder.

Projekti osalejate peamisteks valiku kriteeriumiteks on:

  • ettevõtja valmisolek ärikasvuks (hinnatakse motiivi, paindlikkust, arengusuutlikkus)
  • ettevõtte kasvupotensiaal lähtuvalt turu iseloomust (skaleeritavus, konkurents,ettevõtja üldine tase)
  • ettevõtja võimekus finantseerida projekti kulusid omaosaluse ulatuses (käive ja kasum viimasel majandusaastal, kasum maksva kliendi lõikes viimasel majandusaastal, olemasolevate klientide maht ja iseloom)

Täida avaldus projektis osalemiseks SIIN.

 

Tule läbi

Tallinna mnt.58
Kuressaare, Saaremaa
Privaatsusest