Edukas ja ettevõtlik Saaremaa

EES projekt toetab Saaremaa ettevõtete ärikasvu

LOEN LISAKS

Mis on EES

EES projekti näol on tegemist omalaadse Saaremaa ettevõtete ärikasvu kiirendava programmiga, mille jooksul saavad projektis osalejad teha läbi just neile vajaliku ärikasvu tsükli.

“Edukas ja ettevõtlik Saaremaa” ehk EES on Saarte Koostöökogu (SKK)  ja Saare Arenduskeskuse (SAK) ühisprojekt Saaremaa ettevõtete ärikasvu toetamiseks.

SKK on Saaremaa ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on Saaremaa elanike toimetulekuvõime tagamine.

SAK on maakondlike arenduskeskuste võrgustikku kuuluv organisatsioon, mille eesmärk on ettevõtluse ja regionaalse arengu toetamine eelkõige Saare maakonnas.

EES projekti kestvus on  2019 – 2022 ning Saaremaa ettevõtete arengut toetatakse projekti jooksul läbi individuaalse ärikasvu  nõustamise, ühise omamärgitoote väljaarendamise ning parimate tunnustamise.

Vajadus

Projekti vajadus põhineb SKK poolt Saaremaa “EHTNE” märgikandjate seas läbiviidud küsitluse tulemustel ning ja SAK poolt konsulteerimisprotsesside käigus saadud otsesest ettevõtjate tagasisidest. Oleme defineerinud järgmised ettevõtjate valukohad:

  1. Pole üheselt selge, kuidas oma ettevõtet arendada.
  2. Ettevõtte arendamiseks pole piisavalt vajalikke vahendeid (nii raha, teadmised kui oskuseid).
  3. Teenitav kasum ettevõtlusest on madala jätkusuutlikkusega.
Tegevused

Projektil on kolm olulist ning üksteist toetavat tegevussuunda:

1. Ärikasvu nõustamine. Saare maakonnas registreeritud ja tegutsevate ettevõtete ärikasvu nõustamine lähtuvalt projektis osalejate individuaalsest vajadustest. Kasvu nõustamine viiakse läbi nii personaalses vormis kui ka grupinõustamistena (kattuvate vajaduste baasil).

2. Omamärgitoodete väljatöötamine. Omamärgitoode aitab koondada ühe visuaali ja kvaliteediloogika alla erinevad tootjad ning tarbija jaoks välja tuua ja kinnistada brändi väärtused.

 3. Parimate ettevõtete tunnustamine. Tunnustame neid, kes enim mõjutanud Saare maakonna elukeskkonda, inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele ning aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

Finantseerimine

EES projekti rahastatakse kahest allikast : 

  • LEADER meede 3 – piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö
  • Projektis osalejate omafinantseering

Projekti eelarve on kokku 146 000 EUR.

Ajakava

EES projekt viiakse ellu ajavahemikul juuni 2019 – veebruar 2022. 

Projektis osalemine

EES projekt on mõeldud Saare maakonnas registreeritud ettevõttele (nii äriühingud, ettevõtjate ühendused kui ka mittetulunduslikud organisatsioonid)

Projekti osalejate peamisteks valiku kriteeriumiteks on:

  • ettevõtja valmisolek ärikasvuks (hinnatakse motiivi, paindlikkust, arengusuutlikkust)
  • ettevõtja võimekus finantseerida projekti kulusid omaosaluse ulatuses.