EES nõustamisprogramm aitab Sinu ettevõtte järgmisesse arengufaasi!

EES programmi eesmärk

Programmi eesmärk on pakkuda Saare maakonnas tegutsevale ettevõtetele oma arengutakistuste ületamiseks vajaduspõhiseid lahendusi koostöös ekspertidega. Ettevõtete ärikasvu nõustamine viiakse läbi personaalse konsultatsiooni vormis. 

Programm toetab Sinu ettevõtte arengut:

– kui soovid arendada oma kodulehte

– kui vajad abi ja nõu meediaplaneerimisel

– kui vajad abi tootearendusel

– kui soovid laiendada ettevõtte müügivõrgustikku

– kui vajad abi  brändiväärtuste sõnastamisel ja visuaalide loomisel

– kui vajad abi sertifitseerimisprotsessis

TAOTLEJA

TOETUSE MÄÄR

TOETUSE SUMMA

Programmist toetuse taotleja on Saare maakonnas vähemalt ühe aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtja.

Mikroettevõte – ettevõte, mis annab tööd kuni 10 inimesele ning mille käibe (määratletud ajavahemikul saadud raha) või bilansi (ettevõtte varade ja kohustuste aruanne) maht ei ületa 2 miljonit eurot.
Väikeettevõte – ettevõte, mis annab tööd kuni 50 inimesele ning mille käibe või bilansi maht ei ületa 10 miljonit eurot.

Toetame projekti tegevusi kuni 50% toetusmääraga abikõlblikest kuludest.

Tegemist on n-ö pehmete tegevustega, investeeringud põhivarasse (nii materiaalsesse kui immateriaalsesse põhivarasse) ei ole lubatud.

 

 

Toetusel ei ole alam- ega ülempiiri, programmi eelarve on 50 000 EUR.

Toetuse saamiseks tuleb arvestada järgmist:

Kulutused ei või olla varasemad , kui on sõlmitud koostöölepe SKK ja taotleja vahel (peale projekti heakskiitmist).

Projekti tegevustega alustades esitab SKK taotlejale ettemaksu arve, mis on võrdne omafinantseeringu summaga eelarves.

Eelarve kallinedes on võimalik taodelda täiendavat toetust 25% ulatuses (vabade vahendite olemasolul).

 

TAOTLUSE TEEKOND

by Lihtsustatult käib kõik nii

%

TOETUSMÄÄR

TOETATAVAD TEGEVUSED

– digitaalsete ökosüsteemide monitooring ja arendamisega seotud konsultatsioonid (sh. veebilehe lähteülesanne, optimeerimine ja arendamine, SEO audit ja strateegia, veebipoe platvormi ja veebi sisuhaldussüsteemi valikud ja seadistused, sotsiaalmeediakanalite valik, turundusstrateegiad jms.)

– meediaplaneerimine – lähteülesannete koostamine, seadistused, haldus ja analüütika. kampaaniate loovlahendused, sotsiaalmeedia haldus;

–  toote/teenuse arendusega seotud konsultatsioonid ja prototüüpimise protsess (retseptuuri väljatöötamine, pakendilahendused, toote/teenuse  testimine potentsiaalse sihtrühma seas, kestvus- jt. laborikatsed jms)

– müügivõrgustiku laiendamisega seotud konsultatsioonid (sh. sihtturgude ja müügikanalite määratlemine, messidel osalemise osalustasud ja eksponentide transport, infotarvikud jms)

– firma logo, toodete, brändingu, copywrite´i ja visuaalse identiteedi loomisega seotud konsultatsiooniteenused;

– märgiste sertifitseerimisprotsess (CE, öko, jt. märgised, auditid, ekspertnõu jms.)

– muud ettevõtte kitsaskoha kõrvaldamisele suunatud  konsultatsioonid.

TAOTLUSE ESITAMINE

 

Alates 15.03 saab SKK-le esitada toetuse taotlemiseks vastava
vormikohase sooviavalduse koos tegevuse eelarvega

info@skk.ee

TAOTLUSE MENETLEMINE

Mis järgneb taotluse esitamisele?

Millal võin projekti tegevustega alustada?

Aruandlus – mida minult oodatakse?

 

PANE TÄHELE!

– tutvu toetuse tingimustega lähemalt STATUUDIS;

– taotluse esitamiseks vajalikud vormid vasakul olevas kastis ” Taotluse esitamine – Loe siit”;

– menetlemise info leiad klõpsates vasakul olevas kastis” Taotluse menetlemine – Loe siit” või klõpsates siia;

– hinnapakkumisele esitatavate nõuetega saad tutvuda LEADER määruses (§ 33 Nõuded investeeringu ja tegevuse hinnapakkumuse kohta);

– toetussumma arvestatakse ettevõttele antud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka. VTA jääki kontrolli rahandusministeeriumi veebilehel;

– iga taotleja, kes saab LEADER toetust, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama tegevuste tähistamiseks selleks LEADER logo. Palun tutvu toetuse logodega.

Lisaküsimuste korral

Sulvi Munk

+372 56210102

sulvi.munk@skk.ee

Saarte Koostöökogu MTÜ

Tallinna 58, Kuressaare

info@skk.ee