EES - ärikasvu toetusprojekt

Edukas ja ettevõtlik Saaremaa

EES - ärikasvu toetusprojekt.

Edukas ja ettevõtlik Saaremaa.

 

MIS ON EES

Mis on EES?

EES on SaaremaA  ettevõtjatele suunatud ärikasvu toetusprojekt

“Edukas ja ettevõtlik Saaremaa vol II” ehk EES on Saarte Koostöökogu (SKK)  ja Saare Arenduskeskuse (SAK) ühisprojekt Saaremaa ettevõtete ärikasvu toetamiseks.

EES projekt kestab aastatel 2022 – 2024 ning Saaremaa ettevõtete arengut toetatakse projekti jooksul läbi:
– individuaalsete ärikasvu nõustamiste (Vihmavarjuprogramm) ja ühiskoolituste korraldamise konkurentsieeliste tugevdamise eesmärgil ;
– kahe- aastase arendus – ja mainekujundusliku kampaania läbiviimise koos toetava teenuse „ Saarlase juurde sulaseks“ turuletoomisega;
– EHTNE võrgustiku suvise infopunkti avamine toodete ja teenuste tutvustamiseks ning märgise väärtuspõhimõtete tutvustamiseks .

VAJADUS

EES vajadus tuleneb ettevõtjate 

Projekti vajadus põhineb SKK poolt Saaremaa “EHTNE” märgikandjate seas läbiviidud küsitluse tulemustel ning  SAK poolt konsulteerimisprotsesside käigus saadud otsesest ettevõtjate tagasisidest.

Oleme defineerinud järgmised ettevõtjate valukohad:

  1. Pole üheselt selge, kuidas oma ettevõtet arendada
  2. Ettevõtte arendamiseks pole piisavalt vajalikke vahendeid (raha, teadmised ja oskused)
  3. Teenitav kasum ettevõtlusest on madala jätkusuutlikkusega

TEGEVUSED

ärikasvu nõustamiNE

EES-projekti peamine tegevusharu on seotud ettevõtete ärikasvu nõustamisega lähtuvalt projektis osalejate individuaalsest vajadusest.

Kasvu nõustamine viiakse läbi nii personaalses vormis kui ka grupinõustamistena (kattuvate vajaduste baasil). 

OMATOOTE VÄLJAARENDAMINE

Saaremaa väiketootjale on kulukas ja keeruline oma toodete müügiprotsessi korraldamine jaekaubanduses väljaspool Saaremaad. Meie eesmärgiks on piirkondliku konkurentsieelise loomine läbi omamärgitoote (Private Label) brändi.

ettevõtete tunnustamine

Igal aastal tunnustame tublimaid! Tegemist on kõrgeima kohaliku tunnustusega ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Saare maakonda aasta jooksul.

FINANTSID

Rahastus LEADER meetmest

EES projekti rahastatakse kahest allikast : 

  • LEADER meede 3 – piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö
  • Projektis osalejate omafinantseering

AJAKAVA

Projekt jaguneb  perioodideks, milles sisalduvad individuaalse nõustamise ning grupinõustamise tegevused, ettevõtjate tunnustamisürituse korraldamine ning omamärgitoote väljaarendamine. 

nõustamisprogramm toetab ettevõtte arengut!

Programmi eesmärk on pakkuda Saare maakonnas tegutsevale ettevõttele oma arengutakistuste ületamiseks vajaduspõhist probleemilahendust koostöös ekspertidega. Ettevõtete ärikasvu nõustamine viiakse läbi nii personaalse konsultatsiooni vormis kui ka grupinõustamistena (kattuvate vajaduste baasil).

LOEN EDASI

Saarte Koostöökogu MTÜ

Tallinna 58

Kuressaare linn

info@skk.ee