EES - ärikasvu toetusprojekt.

Edukas ja ettevõtlik Saaremaa.

 

MIS ON EESLOEN UUDISEID

EES - ärikasvu toetusprojekt.

Edukas ja ettevõtlik Saaremaa.

 

MIS ON EES

Mis on EES?

EES on Saarema ettevõtjatele suunatud ärikasvu toetusprojekt

“Edukas ja ettevõtlik Saaremaa” ehk EES on Saarte Koostöökogu (SKK)  ja Saare Arenduskeskuse (SAK) ühisprojekt Saaremaa ettevõtete ärikasvu toetamiseks.

EES projekti kestab aastatel 2019 – 2021 ning Saaremaa ettevõtete arengut toetatakse projekti jooksul läbi ettevõtete individuaalse ärikasvu nõustamise.

VAJADUS

EES vajadus tuleneb ettevõtjate tagasisidest

Projekti vajadus põhineb SKK poolt Saaremaa “EHTNE” märgikandjate seas läbiviidud küsitluse tulemustel ning ja SAK poolt konsulteerimisprotsesside käigus saadud otsesest ettevõtjate tagasisidest.

Oleme defineerinud järgmised ettevõtjate valukohad:

  1. Pole üheselt selge, kuidas oma ettevõtet arendada
  2. Ettevõtte arendamiseks vajalikke vahendeid (raha, teadmised ja oskused) pole piisavalt
  3. Teenitav kasum ettevõtlusest on madala jätkusuutlikkusega

TEGEVUSED

Projekti tegevused on seotud ärikasvu nõustamisega

EES-projekti peamised tegevused seotud ettevõtete ärikasvu nõustamisega lähtuvalt projektis osalejate individuaalsest vajadusest.

Kasvu nõustamine viiakse läbi nii personaalses vormis kui ka grupinõustamistena (kattuvate vajaduste baasil). Edukuse mõõdikuks on projektis osalevate ettevõtete käibekasv projekti perioodil.

FINANTSID

Rahastus LEADER meetmest

EES projekti rahastatakse kahest allikast : 

  • LEADER meede 3 – piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö
  • Projektis osalejate omafinantseering

Projekti eelarve on kokku 146.000 eur-i, millest toetuse osa moodustab 99.000 eur-i ning omafinantseering moodustab 47.000 eur-i

AJAKAVA

EES projekt viiakse ellu ajavahemikul Juuni 2019 – Juuni 2021

Projekti periood jaguneb kvartaalseteks tsükliteks, milles sisalduvad individuaalse nõustamise tegevused ning grupinõustamise tegevused. Iga kvartaalse perioodi lõpus tehakse tehtud tegevustest vahekokkuvõtted.

Viisime läbi ärikasvu toetusprojekti EES esimese etapi tegevused

Projektiga liitumise soovist andsid teada 40 Saaremaa tegutsevat ettevõtete. EES projekti esimesse etappi valiti osalema 19 ettevõtet. Nendest 14 ettevõtet läbis programmi.

LOENEDASI

 

Tule läbi

Tallinna mnt.58
Kuressaare, Saaremaa
Privaatsusest