EES projekti teine etapp

Alustame ärikasvu toetusprojekti EES uute tegevustega

 

LOEN EDASIVAATAN KÕIKI UUDISEID

NÕUSTAMISPROGRAMM alustab

 ALUSTAME Lihtsustatud projektitaotluste vastuvõttU alates 15.03.2021!

Uus mõiste- Vihmavarjuprojekt. Mis see küll on?

Vihmavarjuprojekt on oma olemuselt meetod, millega Saarte Koostöökogu on edukalt piloteerinud 2020.a algusest.  Igaüks, kes on kokku puutunud Euroopa fondidest raha taotlemisega, teab, et sellega kaasneb päris palju tehnilist tööd, mis nõuab taotlejalt palju energiat ja oskuseid. “Vihmavarjuprojekt” on lihtsustatud võimalus ettevõtjal tegevus ellu viia Saarte Koostöökogu (SKK) poolt toetatuna. SKK kui „vihmavari“ võtab endale
administreerimise koormuse, olles ise projekti põhitaotleja ja rahastades erinevaid alamprojekte. SKK kui „vihmavari“ vastutab tegevuste abikõlblikkuse,
rahastuse ning aruandluse eest PRIA- ga.

Taotleja kohustus on lubatud tegevused ellu viia.

Taotleja: Saare maakonnas vähemalt 1a tegutsenud mikro või väikeettevõte     

Projektide kogumaht ja toetuse määr:

 Projektide eeldatav kogumaht on 100000eur. Toetuse määr on maksimaalselt  50% projekti abikõlblikest tegevustest.

Projektitaotlustel ei ole alam- ega ülempiiri. Seda lihtsal põhjusel- piiride mitteseadmine annab meile (SKK) tagasisidet ettevõtete tegelikest vajadustest ja seeläbi hea sisendi uue programmperioodi meetme väljatöötamiseks.

Mida toetame: ettevõtjate vajaduspõhiseid konsultatsioone oma ala ekspertidelt.

Margus arvab: Võiks olla ikka ülem- ja alampiir, siis on taotlejale arusaadav, kui väikese(suure)mahulisi projekte oodatakse.

 Jaanika arvab: Ka suurtel ettevõtetel tasub mõelda mõne konkreetse arengutakistuse peale ja kuidas seda kõrvaldada. Võibolla tuleb lihtsalt suured probleemid lüüa väiksemateks “tükkideks”. Ma ei näe probleemi, kui üks ettevõte küsib 10 000 toetust- kui läheb asja ette, siis on ju ainult hea meel.