EES projektiga liitumisavalduste vastuvõtt on lõppenud.

Projektiga liitumisavaldusi võtsime vastu 14.10.2019 - 14.11.2019

 

LOEN EDASIVAATAN KÕIKI UUDISEID

EILE lõppes ees projektiga liitumisavalduste vastuvõtt

Kõikidel Saaremaa ettevõtetel oli võimalik esitada ajavahenikul 14.10.2019 – 14.11.2019 oma sooviavaldus liitumiseks ärikasvu  projektiga “Edukas ja ettevõtlik Saaremaa”

Otsus selle kohta, missugused ettevõted kaasatakse ärikasvu toetusprogrammi, tehakse SAK ja SKK poolt määratud ekspertide komisjoni poolt hiljemalt 14.12.2019.

Võtame kõikide sooviavaldajatega personaalselt ühendust ning vajadusel viime läbi personaalsed intervjuud.  Komisjoni juhiks on SKK tegevjuht Koit Kelder.

Projekti osalejate peamisteks valiku kriteeriumiteks on:
  • ettevõtja valmisolek ärikasvuks (hinnatakse motiivi, paindlikkust, arengusuutlikkus)
  • ettevõtte kasvupotensiaal lähtuvalt turu iseloomust (skaleeritavus, konkurents,ettevõtja üldine tase)
  • ettevõtja võimekus finantseerida projekti kulusid omaosaluse ulatuses (käive ja kasum viimasel majandusaastal, kasum maksva kliendi lõikes viimasel majandusaastal, olemasolevate klientide maht ja iseloom)

 

ees projekt

Kui sul on huvi projektiga liitumise osas tulevikus, siis võta meiega ühendust.

Lisainfo:

Meelis Malk
EES projekti koordinaator

tel: +372 50 19 349
e-post: ees@ehtne.ee

 

 

Tule läbi

Tallinna mnt.58
Kuressaare, Saaremaa
Privaatsusest