EES projektiga liitumisavalduste vastuvõtt kestab! Kiirusta!

 

LOEN EDASIVAATAN KÕIKI UUDISEID

ees projektiga liitumisavalduste vastuvõtt

Kõikidel Saaremaa ettevõtetel on võimalik esitada  oma sooviavaldus liitumiseks ärikasvu  projektiga “Edukas ja ettevõtlik Saaremaa”

Otsus selle kohta, missugused ettevõted kaasatakse ärikasvu toetusprogrammi, tehakse SAK ja SKK poolt.

Võtame kõikide sooviavaldajatega personaalselt ühendust 

Projekti osalejate peamisteks valiku kriteeriumiteks on:
  • ettevõtja valmisolek ärikasvuks 
  • ettevõtte kasvupotensiaal lähtuvalt turu iseloomust 
  • ettevõtja võimekus finantseerida projekti kulusid omaosaluse ulatuses 

 

ees projekt

Kui sul on huvi projektiga liitumise osas tulevikus, siis võta meiega ühendust.

Lisainfo:

Sulvi Munk
EES projekti koordinaator

tel: +372 56210102
e-post:info@ehtne.ee