Pressiteade 11. oktoober 2019

Saaremaal alustab uus ärikasvu toetusprojekt

 

LOEN SEDA UUDISTVAATAN KÕIKI UUDISEID

Saarte Koostöökogu ja Saare Arenduskeskus lõid koostöös uue ärikasvu toetusmeetme.

“Edukas ja ettevõtlik Saaremaa ” ehk EES projekt on loodud Saarte Koostöökogu ja Saare Arenduskeskuse koostöös eesmärgiga toetada senisest tõhusamalt Saaremaa ettevõtete ärikasvu.

Uudse toetusmeete väljatöötamise vajaduse tingis seniste toetusmeetmete kohmakus ning ettevõtjate tagasiside ärikasvu piirangute osas.

Edukas ja ettevõtlik Saaremaa ehk EES

Saaremaa majanduse ja heaolu mootoriks on meie kohalikud ettevõtjad, kes loovad töökohti ning toetavad oma tegevusega piirkondlikku arengut. Kes on olnud ettevõtja, see teab, kui keeruline on ärimaailmas läbi lüüa ning jätkusuutlikult majandada. Saarema ettevõtluse arendamisega tihedalt seotud rakendusüksused – Saarte Koostöökogu (SKK) ning Saare Arenduskeskus (SAK) – on loonud ettevõtete ärikasvu toetamiseks uue kohaliku projekti mille nimeks on “Edukas ja ettevõtlik Saaremaa” ehk EES.

Projekti vajadus põhineb SKK poolt Saaremaa “EHTNE” märgikandjate seas läbiviidud küsitluse tulemustel ning SAK poolt konsulteerimisprotsesside käigus saadud otsesest ettevõtjate tagasisidest.

EES projekti näol on tegemist omalaadse ärikasvu kiirendi projektiga, mille jooksul saavad projektis osalejad teha läbi  just neile vajaliku ärikasvu tsükli.Projekti edukuse mõõdikuks on projektis osalevate ettevõtete käibekasv projekti perioodil.

EES projekti rahastatakse kahest allikast : 

  • LEADER meede 3 – piirkonna arengut ja ettevõtlust edendav ühistegevus ja koostöö
  • Projektis osalejate omafinantseering

Projekti eelarve on kokku 146.000 eur-i, millest toetuse osa moodustab 99.000 eur-i ning omafinantseering moodustab 47.000 eur-i. EES projekt viiake ellu ajavahemikul Juuni 2019 – Juuni 2021.

EES projekt on mõeldud Saare maakonnas registreeritud ettevõttele (nii äriühingud, ettevõtjate ühendused kui ka mittetulunduslikud organisatsioonid)

SKK on Saaremaa ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on Saaremaa elanike toimetulekuvõime tagamine.

SAK on maakondlike arenduskeskuste võrgustikku kuuluv organisatsioon, mille eesmärk on ettevõtluse ja regionaalse arengu toetamine eelkõige Saare maakonnas.

Kõneisikud

Saarte Koostöökogu

Koit Kelder
Tegevjuht
Tel: + 372 506 8287

Saare Arenduskeskus

Juhataja
Rainer Paenurk
Tel: + 372 553 7536

 

 

Tule läbi

Tallinna mnt.58
Kuressaare, Saaremaa
Privaatsusest