EES projekt toetab sinu ettevõtte ärikasvu.

Siin on sulle 12 küsimust, millele saad EES projektiga liitudes kindlasti vastused.

 

LOEN EDASIVAATAN KÕIKI UUDISEID

Meie paneme sinu äri kasvama.

EES projekt on loodud selleks, et Saaremaa ettevõtjad leiaksid üles takistused, mis ei lase äril kasvada ning ettevõtjad suudaksid koostöös oma ala parimate spetsialistidega leitud ärikasvu takistused kõrvaldada.

–   Kuidas teenida rohkem kasumit?
–   Mida teha selleks, et müük kasvaks?
–   Kuidas targalt turundada?
–   Kuidas leida uusi müügiväljundeid?
–   Kuidas kasvada minimaalse äririskiga?
–   Mida on mul vajalik õppida, et edukalt äri ajada?
–   Kuidas paremini tarbijat mõista?
–   Missuguseid uusi tooteid või teenuseid mina saaksin turule tuua?
–   Kuidas teha oma toode paremaks?
–   Kuidas numbritest ja analüütikast maksimum kätte saada?
–   Kus on minu ärikasvu takistused?
–   Miks konkurendid on minust paremad?

Kui oled ettevõtjana endalt neid küsimusi või mõnda nendest korduvalt küsinud, siis EES projektis osalemine on sinu jaoks õige valik.

Kuidas EES projekt töötab?

EES projekt on oma sisult kasvukiirendi. Projekti on oodatud osalema need Saaremaa ettevõtjad, kes soovivad äri kasvu, kuid ei tea täpselt, mida selleks teha. Eelduseks on vaid see, et sul juba on toimiv äri ning oled valmis projekti kestel aktiivselt enda arengusse ja oma ettevõtte arendamisse panustama. Pole vahet, kas  oled tootja või teenuse pakkuja – peamine, et sul on soov ja tahe kasvada või muuta oma äri kasumlikumaks. 

Projekti tegevuste peamine fookus on ärikasvu nõustamisel. Nõustajate ringi on kaasatud SAK ja SKK poolt eelnevalt heakskiidetud spetsialistid – oma ala tundvad tegijad, kes suudavad reaalselt tegeleda sinu äriprobleemi kõrvaldamisega – olgu see siis seotud personaalse arengu, turunduse, tootearenduse, finantsjuhtimise või muu ettevõtlusega seotud teemaga.

Kuidas me seda teeme?

Kui sinu ettevõte on liitunud EES projektiga, siis viime läbi põhjaliku analüüsi sinu äritegevusest ning kaardistame kasvupiirangud.  Kui põhilised kasvupiirangud on teada, siis valime sulle sobiliku ärikasvu mentori, kes jääb koordineerima sinu ärikasvu terve projekti perioodil.

Võid tema poole pöörduda ükskõik, missuguse äritegevusega seotud probleemiga, mida sa ise ei suuda või ei julge lahendada. Mentori ülesanne on sind igakülgselt toetada sisulise tööga ning vajadusel leida lisakompetentse äritegevuse  arendamiseks. Selle baasilt loome koos sinuga tegevuskava, mille ellu rakendamist jälgib mentor süsteemselt.

Kui palju  EES projektis osalemine maksab?

Miski pole siin ilmas tasuta, kuid EES projekti raames on sul hea võimalus kaasata toetusraha oma äri arendamiseks. Projektiga seotud tegevused on toetatud 50% ulatuses ning sinul endal on vaja kanda vaid 50% projektiga seotud kuludest. Kui suured saavad olema sinu ärikasvu projektiga seotud täpsed kulud selgub peale seda, kui sulle sobilik ärikasvu rakendustegevuste kava on koostatud.

Oluline on teada, et EES projekti kaudu toetatakse vaid mentorite ning vajalike konsultantide panust – kõik ärikasvuga seotud reaalsed tegevused tuleb ettevõtjal endal finantseerida. Vajadusel aitame sul kaasata rahalisi vahendeid oma ärikasvu läbiviimiseks.

Projektiga liitumine on sulle tasuta. Samuti on tasuta sinu ärikasvu piirangute selgekstegemine. Sinu osalus investeerimisel algab tegevuskava koostamise faasist – ainult sina saad võtta vastu otsuseid, mis mõjutavad sinu ettevõttega seotud tegevusi. Missugsed kulud kaasnevad äritegevuse arendamisega selguvad alles siis, kui

–   on teada, mille arvelt sinu ettevõte saab kasvada
–   missugused on kasvu tagamise eeelistegevused
–   kui suur on sinu enda finantseerimisvõimekus
–   missugune on sinu, kui äriomaniku isiklik ambitsioon
–   kui agressiivselt sa suudad ning soovid arengusse panustada

Kuidas ma saan EES projektiga liituda?

EES projektiga liitumine on lihtne – täida oma sooviavaldus ning SKK ja SAK poolt loodud ekspertide komisjon vaatab selle üle. Kui otsus on positiivne, siis sõlmitakse sinuga vastavad lepingud ning töö võib alata.

Oluline on teada, et projekti raames peetakse väga rangelt kinni konfidentsiaaluse nõuetest ning EES projekti meeskond ega ka kaasatud spetsialistid ei jaga kolmandate osapooltega sinu ettevõttega seotud infot.

EES projekti näol on tegemist omalaadse ärikasvu kiirendi projektiga, mille jooksul saavad projektis osalejad teha läbi  just neile vajaliku ärikasvu tsükli. Projektis saavad osaleda kõik Saarremaal registreeritud ettevõtted – äriühingud, ettevõtjate ühendused, mittetulunduslikud organisatsioonid.

 


 

Projektiga liitumine on avatud perioodil  14.10.2019 – 14.11.2019. Projektiga liitumiseks on vajalik eelküsitluses osalemine.

Otsus selle kohta, missugused ettevõted kaasatakse ärikasvu toetusprogrammi, tehakse SAK ja SKK poolt määratud ekspertide komisjoni poolt. Võtame kõikide sooviavaldajatega personaalselt ühendust ning vajadusel viime läbi personaalsed intervjuud.  Komisjoni juhiks on SKK tegevjuht Koit Kelder.

Projekti osalejate peamisteks valiku kriteeriumiteks on:
  • ettevõtja valmisolek ärikasvuks (hinnatakse motiivi, paindlikkust, arengusuutlikkus)
  • ettevõtte kasvupotensiaal lähtuvalt turu iseloomust (skaleeritavus, konkurents,ettevõtja üldine tase)
  • ettevõtja võimekus finantseerida projekti kulusid omaosaluse ulatuses (käive ja kasum viimasel majandusaastal, kasum maksva kliendi lõikes viimasel majandusaastal, olemasolevate klientide maht ja iseloom)

Kui sul on lisaküsimusi, siis võta meiega julgelt KONTAKTI.

 

Tule läbi

Tallinna mnt.58
Kuressaare, Saaremaa
Privaatsusest