EES projektiga liitumine on avatud.

Täida oma sooviavaldus liitumiseks ärikasvu projektiga "Edukas ja ettevõtlik Saaremaa"

 

LOEN EDASIVAATAN KÕIKI UUDISEID

Liitumine EES projektiga on avatud.

EES projekti näol on tegemist omalaadse ärikasvu kiirendi projektiga, mille jooksul saavad projektis osalejad teha läbi  just neile vajaliku ärikasvu tsükli. Projektis saavad osaleda kõik Saarremaal registreeritud ettevõtted – äriühingud, ettevõtjate ühendused, mittetulunduslikud organisatsioonid.

Projektiga liitumine on avatud perioodil  14.10.2019 – 14.11.2019. Projektiga liitumiseks on vajalik eelküsitluses osalemine.

Otsus selle kohta, missugused ettevõted kaasatakse ärikasvu toetusprogrammi, tehakse SAK ja SKK poolt määratud ekspertide komisjoni poolt. Võtame kõikide sooviavaldajatega personaalselt ühendust ning vajadusel viime läbi personaalsed intervjuud.  Komisjoni juhiks on SKK tegevjuht Koit Kelder.

 

Projekti osalejate peamisteks valiku kriteeriumiteks on:
  • ettevõtja valmisolek ärikasvuks (hinnatakse motiivi, paindlikkust, arengusuutlikkus)
  • ettevõtte kasvupotensiaal lähtuvalt turu iseloomust (skaleeritavus, konkurents,ettevõtja üldine tase)
  • ettevõtja võimekus finantseerida projekti kulusid omaosaluse ulatuses (käive ja kasum viimasel majandusaastal, kasum maksva kliendi lõikes viimasel majandusaastal, olemasolevate klientide maht ja iseloom)

 

Tule läbi

Tallinna mnt.58
Kuressaare, Saaremaa
Privaatsusest